Germanium Sesquioxide

Germanium Sesquioxide
Germanium Sesquioxide
Product Description
Name  Carboxyethylgermanium sesquioxide
Synonyms  Bis(carboxyethylgermanium sesquioxide); 3,3'-(1,3-Dioxo-1,3-digermoxanediyl)dipropionic acid
Molecular Structure  
Molecular Formula  C6H10Ge2O7
Molecular Weight  339.38
CAS Registry Number  12758-40-6
EINECS  235-800-0
Contact Us

801 YiTai Building, No.76, Gu Cui Road, Hangzhou, Zhejiang, 310012, China
Phone :86-571-81634009